Modlitba hasiče

Nechť oheň kdekoliv vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dej mi síly dost.

V náručí vynést dítě
když ještě nepřišel čas,
ale i starou matku,
která má šedivý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když z vůle Tvé se má stát 
Když z Tvé vůle se má státi, Pane, že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať ji,
co při plnění poslání, jsem já jiným lidem dal.

Amen.