Historie sboru

Převzato z knihy 660 let obce Vidov 1357 - 2017. 

Ve druhé polovině 19. století vznikaly na území Čech první sbory dobrovolných hasičů První ryze český sbor vznikl v roce 1864 ve Velvarech. Ve Vidově vznikl sbor mnohem později - v roce 1925, ale už v době vzniku prvních hasičských sborů existovalo nařízení, že každá obec musí vlastnit hasičské náčiní k uhašení případného požáru.

Členové sboru nosili černé přilby s mosazným hřebenem, velitel a jeho zástupce přilby stříbrné. Kolem pasu měli řemen s hasičskou sekyrkou. Jako stejnokroj nosili hasiči čamary, bílé pracovní uniformy, slavnostní pak tmavomodré až do černa. Při cvičení i požárech se užívalo také rozkazů zvukovými signály (trubkou), nebo praporky. Proto musel každý člen dobře ovládat hasičské signály, neboť patřily k základnímu hasičskému výcviku. Velitel i jeho zástupce nosil na červené šňůře přes rameno zavěšenou malou trubku zvanou „povelka“ a jí dával signálové rozkazy.

Hasičská kniha se jmény a funkcemi v hasičském sboru ve Vidově v letech 1930 – 1941. První zápis z roku 1930.
Hasičská kniha se jmény a funkcemi v hasičském sboru ve Vidově v letech 1930 – 1941. První zápis z roku 1930.


Podle inventáře Vidova z roku 1866 vlastnila obec toto hasičské náčiní:
1) malá hasičská stříkačka s příruční hadicí v ceně 3 zlaté
2) 4 kusy vodních korbelů z plechu v ceně 2
zlaté
3) 2 kusy požárních žebříků v ceně 2 zlaté
4) 2 požární háky v ceně 30 krejcarů.

Dále bylo ustanoveno, že v každém z devíti domů musí být jeden korbel na vodu. První typy hasičských stříkaček byly pouze přenosné, voda se ještě nečerpala, ale byla dolévána z věder a korbelů do nádrže pod ramenem pumpy.

Po častých požárech ve Vidově byla po roce 1891 zakoupena obcí nová dvoukolová ruční stříkačka s 80 metry hadic. Dřevěné hasičské skladiště kryté taškami bylo ostaveno blízko kovárny, což bylo v té době obvyklé umístění.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1925 a byl 5 roků nečinným. O jeho založení se zasloužil mladý učitel František Kubín, který se kolem roku 1924 stal v Plavě  řídícím učitelem. Byl nadšeným hasičem a velmi se zasloužil o zakládání nových hasičských sborů v okolí. Protipožární sbory v Heřmani a Borovnici jsou rovněž jeho  záslužným dílem.

Prvními členy sboru byli v roce 1925:
Tomáš Brouček, Jan Dvořák, František Liška, Josef Brouček, Josef Vávra, Václav Fousek, Jan Brouček a přispívající členové: Jakub Liška, Jan Vávra a František Mikeš.

V roce 1930 byla volba nových členů spolku
a sbor se stal činným. K zakládajícím členům v tomto roce přibyli: Vojtěch Erhart
(velitel), Vojtěch Fabian (samaritán), František Dvořák (dozorce účtů), Josef Novotný (dozorce náčiní), Viktor Mikeš, Jakub Dvořák, Jan Štrom, Jan Rohan a přispívající  len Jan Fišer.

V hasičských funkcích se mezi roky 1930 – 1941 objevují tyto druhy sborové služby:
Starosta sboru - Tomáš Brouček, Josef Novotný, František Liška a Josef Vávra.
Velitel - vystřídali se pouze tři členové, a to Vojtěch Erhart, Jan Dvořák a Josef Diviš.
Po roce 1941 byl ještě velitelem František Dvořák.
Náměstek velitele (podvelitel) - Jan Dvořák,
Viktor Mikeš a Josef Pokorný
Jednatel - František Liška a František Dvořák
Pokladník - Josef Brouček a František Liška
Hornista - Jakub Dvořák a František Dvořák
Četař dozorce - Josef Vávra
Samaritán - Vojtěch Fabián, František Dvořák, Viktor Mikeš, Jan Rohan a František Mikeš
Dozorce účtů (revizor) - Václav Fousek a František Dvořák,
Dozorce náčiní - Josef Novotný, Jan Brouček a Josef Dvořák
Činný člen - Viktor Mikeš, Jakub Dvořák, Jan Štrom, Jan Rohan, Josef Dvořák, František Dvořák, František Mikeš, Jan Diviš, Josef Benda, František Liška, Josef Brouček, Josef Vávra, Jaroslav Dlabáček a Jaroslav Pešek
Zbrojmistr - František Mikeš
Vzdělavatel - Jakub Dvořák
Přispívající členové – Jakub Liška, Jan Vávra, František Mikeš, František Fišer, Jan Rohan, Tomáš Brouček, Vojtěch Fabián, Josef Krátký, Jan Brouček a Marie Vávrová

Fotografie ze slavnostního otevření hasičského skladiště na návsi v roce 1933. (archiv rodiny Broučků)
Fotografie ze slavnostního otevření hasičského skladiště na návsi v roce 1933. (archiv rodiny Broučků)

Počet členů sboru se měnil. Nejvyšší počet členů v těchto letech byl 15, nejnižší počet byl v letech 1938 a 1939 a to 7. Mnoho mužů v tomto období nastoupilo v rámci  mobilizace k armádě a následně se zúčastnili světové války.

Dne 10. března 1933 si sbor podává žádost o postavení nového hasičského skladiště a ještě ten samý měsíc byl vyhotoven plán na výstavbu. Kolaudace hasičské zbrojnice proběhla 25. srpna 1933 za přítomnosti jednatele sboru Františka Lišky a velitele Jana Dvořáka a byla schválena k užívání. Slavnostní otevření se konalo 3. září téhož roku. Ještě před tímto otevřením, byla obcí zakoupena starší čtyřkolová stříkačka a mnoho hasičského nářadí. Tato nová stříkačka byla zřejmě vyrobena firmou  Perner z Českých Budějovic. Tato firma se po dlouhá léta zabývala výrobou zvonů, ale právě později začala vyrábět také tyto stříkačky, které vyráběla na zakázku pro  město a obce v okolí. Hasičský sbor nadále vlastnil i starší dvoukolovou stříkačku.

 

 

LEXA, Petr, Monika WALDOVÁ a Eliška LEXOVÁ. 660 let obce Vidov 1357-2017. Vidov: Obec Vidov, 2017. ISBN 978-80-906189-3-0.