Historie hasičů ve VIDOVĚ

Přečtěte si o historii hasičů z knihy k výročí 660 let VIDOVA